Horen

Hoe kan jij nou horen?

Dit komt doordat trillingen van de lucht een soort geluidsgolven maken.

En dit geluid wordt opgevangen in je oorschelp.

Zoek en schrijf op:

    • Uit welke drie delen bestaat je oor? Noteer het in je schrift. Hoe werkt je oor?

    • Schrijf het antwoord in het kort op in je schrift.